Qui som

Què es ATENES de juristes pels drets civils?

L’associació ATENES de juristes pels drets civils és una associació sense ànim de lucre germinada la tardor del 2017 i legalment constituïda el març de 2018, que aplega juristes compromesos en la defensa dels drets civils i polítics de les persones i dels col·lectius del nostre país.

Quina és la nostra finalitat com associació?

La finalitat d’Atenes és lluitar contra la regressió que estan patint al nostre país els drets i les llibertats fonamentals de les Persones, dels Ciutadans, dels Col·lectius i dels Pobles.

És inacceptable que en ple segle XXI la societat civil de Catalunya s’hagi d’organitzar per defensar la seva llibertat d’expressió, el dret a la integritat moral i fisca, el dret de reunió, el dret d’associació, el dret de manifestació, la llibertat de moviments, el dret a la participació política, el dret a ser elector i elegible, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a la integritat moral i física, el dret a la propietat privada sense amenaces i coaccions de l’Estat sobre el patrimoni personal i empresarial dels ciutadans i, sobre tot, el dret a la no discriminació per naixement, cultura, llengua o idees polítiques, i el dret a l’autodeterminació del Pobles, especialment el dret a l’autodeterminació de la nació catalana. Els Drets Civils, en definitiva, són els drets que ens permeten viure com a persones lliures.

Ja fa temps que els diferents Poders de l’Estat espanyol i llurs més alts representants (Executiu, Legislatiu, Judicial, Constitucional, Corona i Quart Poder) operen al marge del principis democràtics bàsics, sense respectar la separació de poders, la primacia dels principis de llibertat i justícia, i el respecte suprem a la voluntat del poble.

Aquesta anomalia democràtica requereix urgentment una resposta massiva de la ciutadania a tots els nivells (polític, institucional, social i jurídic). I en aquest sentit l’associació ATENES de juristes pels drets civils, ha decidit actuar en l’àmbit que li és propi, el jurídic, responent legalment contra les agressions dels drets i les llibertats que pateixen les persones i els col·lectius del nostre País.

Així, seguint el calendari pautat, el proppassat 30 d’abril, es va emprendre la primera acció legal, presentant una querella criminal contra el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial i dinou càrrecs més de l’alta judicatura.

Aquesta primera acció i les que estan a punt de presentar-se, estan totes elles consensuades tant amb els presos i exiliats com amb les seves defenses, i per tant, cerquen el més ampli consens jurídic.

Entenem que una de les funcions d’Atenes, és, també, posar en coneixement de la ciutadania les accions que es duen a terme.

Per això hem decidit crear aquest blog

ATENES DE JURISTES PELS DRETS CIVILS
Barcelona a 1 de maig de 2018