Què és l’Associació Atenes Juristes pels Drets Civils?

L’Associació Atenes Juristes pels Drets Civils és una associació sense ànim de lucre germinada la tardor del 2017 i legalment constituïda el març de 2018, que aplega juristes compromesos en la defensa dels drets civils i polítics de les persones i dels col·lectius del nostre país.

Quina és la nostra finalitat com associació?

La finalitat d’Atenes és lluitar contra la regressió que estan patint al nostre país els drets i les llibertats fonamentals de les Persones, dels Ciutadans, dels Col·lectius i dels Pobles.

És inacceptable que en ple segle XXI la societat civil de Catalunya s’hagi d’organitzar per defensar la seva llibertat d’expressió, el dret a la integritat moral i fisca, el dret de reunió, el dret d’associació, el dret de manifestació, la llibertat de moviments, el dret a la participació política, el dret a ser elector i elegible, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a la integritat moral i física, el dret a la propietat privada sense amenaces i coaccions de l’Estat sobre el patrimoni personal i empresarial dels ciutadans i, sobre tot, el dret a la no discriminació per naixement, cultura, llengua o idees polítiques, i el dret a l’autodeterminació del Pobles, especialment el dret a l’autodeterminació de la nació catalana. Els Drets Civils, en definitiva, són els drets que ens permeten viure com a persones lliures.

Ja fa temps que els diferents Poders de l’Estat espanyol i llurs més alts representants (Executiu, Legislatiu, Judicial, Constitucional, Corona i Quart Poder) operen al marge del principis democràtics bàsics, sense respectar la separació de poders, la primacia dels principis de llibertat i justícia, i el respecte suprem a la voluntat del poble.

Aquesta anomalia democràtica requereix urgentment una resposta massiva de la ciutadania a tots els nivells (polític, institucional, social i jurídic). I en aquest sentit l’Associació Atenes Juristes pels Drets Civils ha decidit actuar en l’àmbit que li és propi, el jurídic, responent legalment contra les agressions dels drets i les llibertats que pateixen les persones i els col·lectius del nostre País.

Entenem que una de les funcions d’Atenes, és, també, posar en coneixement de la ciutadania les accions que es duen a terme.

Per això hem decidit crear aquest web.

ATENES DE JURISTES PELS DRETS CIVILS
Barcelona a 1 de maig de 2018

.